TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Trình tự, thủ tục giải thể theo quyết định của Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1. Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể (Quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân; Quyết định của Chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên; Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần) với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014

Bước 2: Công bố thông tin giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Khoản 3 điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp”

Bước 3. Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên cơ cơ quan thuế

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định, doanh nghiệp làm hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế để đóng cửa mã số thuế.

Bước 4. Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi có thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế (hoặc thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động) của cơ quan thuế thì doanh nghiệp tiếp tục liên hệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 204 Luật doanh nghiệp 2014

Bước 5: Trả dấu cho công an hoặc thông báo hủy mẫu dấu

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2014 được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trường hợp con dấu do doanh nghiệp tự khắc và đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp soạn thảo thông báo về việc hủy mẫu dấu theo phụ lục II-10 Ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

 

Doanh nghiệp lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh thì trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp

Khuyến nghị:

- Nội dung bài viết tư vấn Trình tự, thủ tục giải thể theo quyết định của Doanh nghiệp chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Văn phòng Luật sư Long Việt. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3

- Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

------------------------------------------------

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LONG VIỆT

Văn phòng Yên Phụ:

Đ/c : 20 Đường Yên Phụ, Ba Đình Hà Nội.

ĐT : 02437151060 – 024.37151064

Văn phòng Cát Linh :

Đ/c: Số 3 phố An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024.3734.7518 – 024.3734.7519

Văn Phòng Nam Trung Yên:

Đ/c: Tầng 2 Tòa nhà B10A, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 024.2212.0151 – 024.6292.1865