• 14-01-2020
  • 3890 Lượt xem

Đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án

Công ty luật Long Việt cung cấp Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN SAO CHỤP HỒ SƠ VỤ ÁN

                  

Kính gửi: ……………………..

Tôi là ……………………………, Luật sư thuộc …………, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Theo đơn ngày … của … là bị can trong vụ án hình sự ….xảy ra trên địa bàn … , tôi được yêu cầu tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án để bào chữa cho ……., đồng thời tôi được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ….. cấp giấy chứng nhận là người bào chữa cho ….

Tôi làm đơn này, kính đề nghị …………cho tôi sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án …….để thực hiện trách nhiệm của người bào chữa theo quy định của  pháp luật.

Tôi cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định về việc sao chụp hồ sơ vụ án.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 20…

Người làm đơn

Liên hệ
icon-zalo