Văn bản pháp luật

Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI

QUỐC HỘI _____ Luật số: 02/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm …

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành án dân sự

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 62/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN …

Đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án

Công ty luật Long Việt cung cấp Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập …

Đơn đề nghị về việc đính chính thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                            ……, ngày … tháng … năm 20…   ĐƠN ĐỀ NGHỊ V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận Kính gửi:[1]……………………………………………………………………………………….. Tên tôi …

Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP HÀNG THÁNG   Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………………… Tên tôi là: ……………………………………… …

Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG (đối với cá nhân bị thiệt hại) Kính gửi:………………………(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………… …

Đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  ĐƠN XIN TRÌNH BÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN   Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………………………………………… Tôi tên là: …………………………………………………………………………………..……….. Chứng minh nhân …

Đơn tố giác mới nhất năm 2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – hạnh phúc ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM Kính gửi: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra TP.Hà Nội – Cục cảnh sát điều tra về …

Đơn xin tách hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ĐƠN XIN TÁCH SỔ HỘ KHẨU Kính gửi: Ban công an xã ………… Tôi tên là ……………………. là chủ hộ gia đình, hộ …

Giấy chuyển hộ khẩu

TÊN CƠ QUAN ————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————–   Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT- BCA ngày 09/9/2014 Số:……./GCHK GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU 1. Họ …

Đơn xin chuyển công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC   Kính gửi (1):  …………………….…………………   Tên tôi là:  …………………………………………………… Giới tính:……………… Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………… Nơi …

Đơn xin miễn sinh hoạt đảng mới nhất

  ĐẢNG BỘ …………………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ………………………………………. ………………, ngày …… tháng …… năm ……….. ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG Kính gửi: – Đảng ủy ……………………………………………                   …

Liên hệ
icon-zalo