• 17-06-2020
  • 751 Lượt xem

Bảng so sánh điểm mới nghị định 108 so với nghị định 78/2015

SO SÁNH MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 108/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/CP. SO VỚI NGHỊ ĐỊNH 78/2015 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

so sánh nghị định 108 và nghị định 78

Khi bước chân vào con đường kinh doanh, việc nắm giữ pháp luật về doanh nghiệp là cần thiết để nắm giữ thủ tục cũng như tránh rủi ro pháp lý. Nhận thức được điều này, VPLS Long Việt kính gửi quý khách hai văn bản về đăng ký doanh nghiệp là Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 108/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Để hiểu hơn hai văn bản này, VPLS đưa ra bảng sau để quý khách dễ hình dung hơn.

STT Tiêu chí Nghị định 78/2015 Nghị định 108/2018
1.  Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp Không có quy định về đóng dấu Bổ sung khoản 4 điều 4 nghị định 78  /2015,  Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phải nộp bản sao điều lệ của chủ sở hữu công ty Không cần bản sao điều lệ của chủ sở hữu công ty
3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp quy định tại điều 25 nghị định – Thứ nhất là bổ sung Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Thứ 2  bổ sung điều 25a về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

4. Về quyền khiếu nại, tố cáo nếu phòng ĐKKD vi phạm thời hạn cấp GCNDKDN, GXN thay đổi nội dung ĐKDN Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có chỉ có quyền khiếu nại Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có cả quyền khiếu nại và quyền tố cáo
5. Về thủ tục cấp GCNDKDN Doanh nghiệp có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và nộp phí để nhận qua đường bưu điện.. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện
6. Lập địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.
7. Về thông báo mẫu dấu – Thủ tục thông báo mẫu giấu vẫn phải qua bản giấy – Bổ sung khoản 6 điều 34 là “Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh”.
8. Về chủ thể đăng ký qua mạng điện tử – Chỉ có người đại diện theo pháp luật mới được kê khai, nộp thông tin Ngoài đại diện theo pháp luật thì còn có cá nhân được ủy quyền có thể thực hiện
9. Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

 

-Trường hợp đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty thì Quyết định, biên bản họp không phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ thì Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

– Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

 

– Trường hợp đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty thì Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ thì Quyết định, biên bản họp không phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

– Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp chỉ phải nộp cam kết, không cần nộp báo cáo tài chính gần nhất

10. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần – Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm:

1. Trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua

2. Do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần

3. Cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác

 

Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua
11. Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là trong thời hạn 30 ngày làm việc. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
12. Vấn đề xử lý trong trường hợp doanh nghiệp kê khai không trung thực, không chính xác Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
13. Vấn đề xác định hành vi giả mạo nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Chỉ cơ  quan công an xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo Không chỉ có cơ quan công an mà còn có cơ quan có thẩm quyền khác
14. Về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong trường hợp hồ sơ giả mạo, có tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập, vi phạm quy định về tạm ngừng thì chỉ có Phòng đăng ký kinh doanh giải quyết Bổ sung:

– Tăng cường  trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh có trong việc phối hợp với các  cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc xem xét nội dung giải trình

– Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở quyết định của Tòa án

15. Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án Chỉ có quyết định của Tòa Bổ sung:

– Không những có quyết định của Tòa mà còn có Quyết định trọng tài thương mại

 

Trên đây là nội dung tư vấn của VPLS Long Việt. Hị vọng thông tin tư vấn trên sẽ giúp quý khách tự tin hơn trong con đường khởi nghiệp.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LONG VIỆT

Địa chỉ: 

Tầng 1, tòa nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại tư vấn trực tiếp: 0914 377 437 

Email: luatlongviet@gmail.com

                                                                                                      Tư vấn viên : Nguyễn Xuân Hiếu

Liên hệ
icon-zalo