• 23-03-2021
  • 2295 Lượt xem

Hỏi đáp nhanh về INCOTERMS

1. INCOTERMS là gì?

INCOTERMS (INTERNATIONAL COMMERCE TERMS – các điều khoản thương mại quốc tế) là các điều kiện thương mại quốc tế được chuẩn hóa bởi Phòng thương mại quốc tế (International Commerce Centre – ICC) và được công nhận cũng như sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

2. Có bao nhiêu bản INCOTERMS?

Bản INCOTERMS đầu tiên xuất hiện vào năm 1936. Tính đến nay, trải qua nhiều lần sửa đổi (chu kỳ 10 năm/lần), có tổng cộng 09 bản INCOTERMS được lưu hành: 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Phiên bản mới nhất là INCOTERMS 2020 với 11 điều kiện giao hàng được chia thành hai nhóm: (1) điều kiện áp dụng trong vận tải đa phương thức (07 điều kiện) và (2) điều kiện áp dụng trong vận tải đường thủy, đường biển (04 điều kiện).

incoterm

3. Đặc điểm của INCOTERMS

Thứ nhất, INCOTERMS là tập quán thương mại, không có tính chất bắt buộc. Chỉ khi các bên ghi nhận điều kiện INCOTERMS trong hợp đồng mua bán hàng hóa của mình thì điều kiện INCOTERMS đó mới ràng buộc các bên về quyền và nghĩa vụ.

Thứ hai, các bản INCOTERMS ra đời sau không phủ nhận hiệu lực pháp lý của bản INCOTERMS trước đó. Vì vậy, các bên phải ghi rõ phiên bản INCOTERMS được sử dụng trong hợp đồng.

Thứ ba, INCOTERMS chỉ giải thích những vấn đề chung nhất có liên quan đến việc giao hàng (nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải, phân chia rủi ro, bảo hiểm) chứ không ghi nhận những vấn đề cụ thể như giá cả, bốc, xếp, dỡ hàng hóa hay lưu kho, lưu bãi.

Thứ tư, INCOTERMS có thể được sử dụng một cách linh hoạt. Các chủ thể trong hợp đồng có thể thay đổi những nội dung như trách nhiệm, nghĩa vụ,… nhưng không được là thay đổi bản chất điều kiện cơ sở giao hàng và những thay đổi nói trên phải được cụ thể hóa trong hợp đồng.

Thứ năm, INCOTERMS chỉ xác định thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua, không xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa và hậu quả của việc vi phạm hợp đồng.

Thứ sáu, INCOTERMS có thể không có hiệu lực nếu trái với luật địa phương.

4. Sử dụng INCOTERMS

INCOTERMS có thể được sử dụng trong cả vận tải quốc tế và vận tải nội địa.

INCOTERMS có thể được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng giữa hai bên trong 04 trường hợp sau:

(1) Hai bên trong hợp đồng thỏa thuận áp dụng;

(2) Điều ước quốc tế dẫn chiếu đến việc áp dụng;

(3) Luật quốc gia quy định áp dụng

(4) Cơ quan giải quyết tranh chấp quyết định áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Cách thức ghi nhận một điều khoản INCOTERMS trong hợp đồng:

– Xác định rõ ràng, chính xác điều kiện giao hàng muốn sử dụng

– Ghi nơi giao hàng

– Ghi phiên bản INCOTERMS được chọn

Ví dụ: FOB (Cảng Hải Phòng) INCOTERMS 2010

5. Các điều kiện trong INCOTERMS 2020

Nhóm các điều kiện giao hàng trong vận tải đa phương thức (07 điều kiện):

EXW (giao hàng tại xưởng)

 FCA (giao cho người chuyên chở)

CPT (cước phí trả tới)

CIP (Cước phí và bảo hiểm trả tới)

DAP (giao tại địa điểm)

DPU (giao tại địa điểm đã dỡ xuống)

DDP (giao đã trả thuế).

Nhóm các điều kiện giao hàng trong vận tải đường thủy và đường biển (04 điều kiện):

FAS (giao dọc mạn tàu)

FOB (giao hàng trên tàu)

CFR (tiền hàng và cước phí)

CIF (tiền hàng, bảo hiểm và cước phí).

Liên hệ
icon-zalo