• 15-06-2022
 • 1268 Lượt xem

CÁC LOẠI HỘ CHIẾU Ở VIỆT NAM

I. Các loại hộ chiếu mà người dân cần biết 

Theo Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 và khoản 2 Điều 2 Thông tư 73/2021/TT-BCA , hiện nay có 03 loại hộ chiếu được xem là giấy tờ xuất nhập cảnh hiện nay, bao gồm:

 • Hộ chiếu ngoại giao: trang bìa màu nâu đỏ
 • Hộ chiếu công vụ: trang bìa màu xanh lá cây đậm
 • Hộ chiếu phổ thông: trang bìa màu xanh tím

Ngoài ra, giấy thông hành cũng được sử dụng như một loại giấy tờ xuất nhập cảnh ngoài các loại hộ chiếu nêu trên.

      II. Đối tượng và thời hạn của các loại hộ chiếu

 1. Hộ chiếu ngoại giao
 • Đối tượng: Hộ chiếu ngoại giao được cấp cho quan chức cấp cao Nhà nước, được quy định chi tiết tại Điều 8 Luật Xuất nhập cảnh 2019, được cơ quan, người có thẩm quyền cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác.
 • Thời hạn: Hộ chiếu ngoại giao có thời hạn 1-5 năm, có thể được gia hạn một lần không quá 3 năm.
 1. Hộ chiếu công vụ
 • Đối tượng
 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức
 • Viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập (quy định chi tiết tại khoản 2, Điều 9 Luật Xuất nhập cảnh 2019)
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.
 • Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.
 • Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi của nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.
 • Trong trường hợp cần thiết, theo tính chất và yêu cầu của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ ngoại giao thực hiện cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xem xét cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 11 của Luật này cho những người không thuộc diện quy định tại Điều này
 • Lưu ý: Các đối tượng nếu trên được quyền cấp hộ chiếu công vụ khi được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 11 Luật Xuất nhập cảnh 2019cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác.

 

 • Thời hạn: Hộ chiếu công vụ có thời hạn 1- 5 năm, có thể được gia hạn một lần không quá 3 năm.

 

 1. Hộ chiếu phổ thông
 • Đối tượng: Công dân Việt Nam được xem xét cấp hộ chiếu trừ trường hợp quy định tại Điều 21 Luật Xuất nhập cảnh 2019.
 • Thời hạn: Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:
 • Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn.
 • Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 5 năm và không được gia hạn.
 • Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn
 • Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.
Liên hệ
icon-zalo