• 14-01-2020
  • 211 Lượt xem

Cầm cố tài sản là gì?

Câu hỏi: Em chào Công ty Luật Long Việt, hiện e đang nghiên cứu mở công ty có ngành nghề cầm cố tài sản. Công ty có thể giải đáp cho em biết ngành nghề này khái niệm là gì? Theo quy định như thế nào được không ạ? Em cám ơn ạ.

Trả lời: Công ty Luật Long Việt xin trả lời câu hỏi của bạn.

1. Khái niệm 

Theo Điều 309 của Bộ luật Dân sự năm 2005 Cầm cố Tài sản là việc một bên ( sau đây là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự . Việc cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản , có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của bên nhận Cầm cố

Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố nếu trường hợp bị thất lạc, mất thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

Không được bán, trao đổi, sử dụng, tặng , cho, cho thuê, cho mượn ,sử dụng tài sản cầm cố để đảm bảo tài sản cầm cố còn nguyên vẹn.

Trả lại tài sản cầm cố khi kết thúc chấm dứt hợp đồng.

cầm cố tài sản là gì

3. Nghĩa vụ của bên Cầm cố

Giao tài sản cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận của hai bên.

Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí theo thỏa thuận bảo quản tài sản .

Trường hợp bên cầm có báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận của người thứ ba đối với tài sản cầm cố.

4. Quyền của bên nhận Cầm cố

 Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi chấm dứt hợp đồng với bên cầm cố.

Yêu cầu người đang chiếm hữu , sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

5. Quyền của bên Cầm cố

Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 314 của Bộ luật này nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sát giá trị.

Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan nếu có nghĩa vụ được đảm bảo bằng cầm cố chấm dứt.

Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố.

Tư vấn viên : Tạ Thị Thu Trang 

Liên hệ
icon-zalo