• 09-12-2019
  • 125 Lượt xem

Công dân phải đăng ký tạm trú 1 lần hay nhiều lần?

Nơi tạm trú là nơi mà công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Theo đó, công dân sẽ phải đăng ký tạm trú 1 lần hay nhiều lần?

Có thể đăng ký tạm trú nhiều lần

Đăng ký tạm trú là việc mà công dân đăng ký nơi tạm trú của mình đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ (Theo Luật cư trú 2006 tại khoản 1 Điều 30).

Sổ tạm trú sẽ được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng (Thông tư 35/2014/TT-BCA Điều 17).

Thời hạn của tạm trú sẽ được xác định theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 24 tháng. Khi hết thời hạn tạm trú thì làm thủ tục gia hạn (nếu sổ tạm trú còn thời hạn) hoặc làm thủ tục cấp lại Sổ tạm trú (nếu Sổ tạm trú hết thời hạn).

Như vậy là công dân có thể làm thủ tục gia hạn hoặc cấp lại Sổ tạm trú nếu vẫn tiếp tục tạm trú tại nơi trước đó đã đăng ký tạm trú.

đăng ký tạm trú 1 lần hay nhiều lần

Thủ tục gia hạn Sổ tạm trú

Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết hạn tạm trú, cá nhân, cơ quan, tổ chức đến cơ quan Công an đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm :

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Sổ tạm trú;
  • Đối với học sinh, sinh viên, học viên ở ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động thì cần phải có văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo danh sách.

Nếu trong thời hạn 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn phải gia hạn tạm trú cho công dân.

Thủ tục cấp lại Sổ tạm trú

Sổ tạm trú nếu hết thời hạn sử dụng (24 tháng) thì sẽ được cấp lại có số và nội dung như sổ đã được cấp trước đố.

Hồ sơ cấp lại Sổ tạm trú gồm :

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Sổ tạm trú.

Trong thời hạn là 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn phải cấp lại Sổ tạm trú cho công dân.

Liên hệ
icon-zalo