• 15-06-2022
  • 1582 Lượt xem

ĐƯA VÀ NHẬN HỐI LỘ SẼ BỊ XỬ LÝ NHƯ NÀO?

  1. Xử lý hình sự với hành vi đưa, nhận hối lộ

1.1. Đưa hối lộ

– Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì tùy theo trường hợp mà có thể phạt tiền đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 20 năm.

1.2. Nhận hối lộ

– Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân nguời đó hoặc cho nguời hoặc cho tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì có thể bị phạt tù ở mức thấp nhất là 2 năm, mức cao nhất là tử hình.

 

  1. Xử lý hành chính với hành vi đưa, nhận hối lộ
  • Phạt tiền 2.000.000 triệu đồng đến 4.000.000 triệu đồng với hành vi, đưa môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng kí, quản lý cư trú.
  • Phạt tiền 6.000.000 triệu đồng đến 8.000.000 triệu đồng với hành vi đưa tiền, tài sản, lợi ích khác hoặc lợi ích vi phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ.

 

  1. Xử lý kỷ luật với hành vi đưa, nhận hối lộ
  • Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị áp dụng kỷ luật khiến trách, cảnh cáo
  • Đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.
  • Trường hợp công chức, viên chức bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
Liên hệ
icon-zalo