• 27-12-2019
  • 218 Lượt xem

Những điểm mới quy định về ngành nghề kinh doanh của Luật đầu tư 2014

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

“Căn cứ vào điều 6 Luật đầu tư năm 2014 và Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung số 03/2016/QH14, các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm :

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người

g) Kinh doanh pháo nổ”

Thực tế, các hoạt động đầu tư bị cấm trên đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, Luật đầu tư 2014 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2016/QH14 đã tổng hợp lại tất cả và nêu rõ hơn các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Điều 30 Luật đầu tư 2005 quy định về lĩnh vực cấm đầu tư gồm:

“ 1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

  1. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  2. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.
  3. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế”

Ta có thể thấy rõ rằng, các quy định trên có tính chung chung, không cụ thể như điều 6 Luật đầu tư năm 2014 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2016/QH14. Điều này giúp các tổ chức, cá nhân có thể hiểu rõ hơn và tránh những ngành nghề bị cấm khi đăng ký đầu tư.

điểm mới của luật đầu tư

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Căn cứ vào Phụ lục số 4 của Luật đầu tư 2014 đã liệt kê cụ thể 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Luật sửa đổi bổ sung số 03/2016/QH14   giảm xuống còn 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

So với Luật đầu tư 2005 ban hành phụ lục gồm 386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì Luật đầu tư 2014 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2016/QH14 đã thống kê, tổng hợp lại và quy định rõ ràng hơn

+ Việc giảm từ 386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện xuống còn 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã khiến cho một số nhà đầu tư nghĩ rằng: được hoạt động ở phạm vi ngành nghề rộng hơn. Tuy nhiên, thực tế là Luật đầu tư 2014 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2016/QH14 đã ghi cụ thể hơn, không mang tính chất chung chung như luật đầu tư 2005. Điều này giúp cho các cá nhân, tổ chức có thể tự tìm hiểu rõ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong việc áp dụng quy định pháp luật và thi hành luật, tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam

+ Bên cạnh đó, việc quy định rõ ràng 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xem xét, thẩm định hồ sơ được chính xác hơn, không mang tính chất quan điểm cá nhân khi áp dụng luật vào thực tế.

Như vậy: Có thể thấy rằng, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được chọn lọc, như vậy, những ngành nghề không thuộc danh mục bị cấm và danh mục điều kiện thì nhà đầu tư không bị hạn chế trong kinh doanh.

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Văn phòng 1: Tầng 2 (phòng cộng đồng) tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: luatlongviet@gmail.com

Văn Phòng 2 : Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email : luatlongviet2@gmail.com.

Điện thoại: 0914 377 437 *** 0914 347 724 *** 0913 984 083

*** Website: luatlongviet.com ***

Tư vấn viên : Hoàng Thị Hà

Liên hệ
icon-zalo