• 23-03-2020
  • 68 Lượt xem

Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

Hiện nay, vì nhiều lí do mà các bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn nhưng bên cạnh đó việc này cũng kéo theo rất nhiều hậu quả pháp lý. Trong bài viết này, Luật Long Việt sẽ đưa ra quan điểm tư vấn xung quanh vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn.

– Căn cứ theo điều 122 Luật nhà ở 2014 về quy định công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: 

 “1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu”

Chính vì vậy, hợp đồng cho thuê nhà ở không bắt buộc phải công chứng, chứng thực mà vẫn có giá trị pháp lý.

Trước hết chúng ta phải dựa trên hợp đồng thuê nhà giữa bên thuê và bên cho thuê xem có điều khoản quy định trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng hay không. Các nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trong hợp đồng có quy định các điều khoản trên thì sẽ giải quyết theo hợp đồng của hai bên. 

đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Trong trường hợp không có điều khoản quy định về chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà dựa trên căn cứ của khoản 2 điều 132 Luật nhà ở 2014 

Theo luật bảo vệ người tiêu dùng (CPA), người thuê nhà sẽ được phép chấm dứt hợp đồng và dọn đi sau khi thông báo trước cho chủ nhà 20 ngày. Nếu chấp hành theo quy định hợp đồng thì chủ nhà có quyền yêu cầu người thuê huỷ hợp đồng trước thời hạn bồi thường chi phí trong khoảng thời gian tìm kiếm người thuê mới. Người thuê nhà cũng sẽ không được giữ tiền cọc trong trường hợp bên thuê thông báo huỷ hợp đồng trước.

Tư vấn viên : Đào Hoàng Anh

Liên hệ
icon-zalo