• 10-05-2021
  • 2632 Lượt xem

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

1. Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là đấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Để nhãn hiệu của mình được pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu cần đăng ký nhãn hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng cách nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của pháp luật và chờ cơ quan nhà nước xử lý, quyết định cấp giấy chứng nhận.

2. Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu khi nào?

Chủ đơn thực hiện thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hệu khi phát hiện đơn nộp lên bị sai sót trong quá trình soạn thảo như sai chính tả tên chủ đơn, địa chỉ chủ đơn.v.v.

Thời điểm được sửa đơn là trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn.

Lưu ý:

Nếu yêu cầu sửa đổi đơn của chủ đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối đượng nêu trong đơn (cụ thể, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận) thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định theo từng đối tượng (550.000VNĐ/01 nhóm).

Như vậy, tại thời điểm ban đầu trong quá trình soạn thảo đơn đăng ký, chủ đơn cần cẩn trọng để tránh xảy ra sai sót để tránh mất nhiều thời gian sửa đổi. Đặc biệt cần lưu ý các công văn mà Cục gửi về địa chỉ ghi trong đơn để nếu có sai sót, chủ đơn cũng kịp thời sửa chữa theo yêu cầu của chuyên viên. Điều này là hết sức quan trọng vì nếu quá thời hạn trả lời thì Cục sở hữu trí tuệ có thể ra quyết định từ chối đơn.

thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

3. Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cần:

  • 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN)
  • Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi [Riêng đối với yêu cầu sửa đổi nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm  theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể: 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Đồng thời, việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã được bộc lộ nêu trong đơn];
  • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu sửa đổi đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
  • Nộp Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (160.000VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi).

4. Thời gian sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?

Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong 2 tháng.

Hết 2 tháng nếu được chấp thuận, đơn đang được thẩm định ở giai đoạn nào thì tiếp tục thẩm định ở giai đoạn đó.

Liên hệ
icon-zalo