• 18-05-2020
  • 3492 Lượt xem

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền trên thế giới

Nhãn hiệu là một trong những thành tố đặc biệt quan trọng trong các chiến lược tiếp thị của các Doanh nghiệp vì nhãn hiệu sẽ cho phép nhận diện, xúc tiến, và chứng nhận các hàng hoá và dịch vụ của họ trên thị trường đồng thời cũng phân biệt rõ sản phẩm của doanh nghiệp này với sản phẩm của doanh nghiệp khác trên thị trường. Nhãn hiệu cũng là một trong những cách thức để khách hàng nhận diện các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. 

Bảo hộ nhãn hiệu loại bỏ cạnh tranh không công bằng đối với các sản phẩm, dịch vụ tương tự không bảo hộ. Kể từ khi gia nhập WTO thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài đang được các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhằm đảm bảo vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế. Hiện nay với xu thế hội nhập toàn cầu thì các doanh nghiệp không chỉ đơn thuần làm gia công cho các công ty nước ngoài mà còn chủ động xây dựng các thương hiệu riêng của mình với mong muốn cạnh tranh, phát triển ngang tầm với các doanh nghiệp nước ngoài. 

1. Cách thức đăng ký nhãn hiệu nước ngoài 

Việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài có thể được thực hiện bằng cách nộp đơn đăng ký đơn lẻ tại từng quốc gia nơi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid. 

Trong trường hợp nộp đơn đăng ký tại từng quốc gia, trình tự, thủ tục nộp đơn sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật nước đó. Do Việt Nam là thành viên của cả hai văn kiện quốc tế là Thoả ước và Nghị định thư Madrid nên các cá nhân, pháp nhân, tổ chức của Việt Nam có thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo quy định của cả hai văn kiện này. 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới

Theo quy định của Thỏa ước Madrid:

Để được đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải đã được đăng ký bảo hộ. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp, trong đó chỉ rõ các nước thành viên mà DN muốn nhãn hiệu được bảo hộ. Đơn được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Ngày nộp đơn được quy định là ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được Đơn nếu đơn được gửi cho Văn phòng quốc tế trong vòng 2 tháng. Sau khi Đơn được nộp cho Văn phòng quốc tế, mọi giao dịch giữa người nộp đơn và Văn phòng quốc tế đều phải thông qua Cục Sở hữu trí tuệ kể cả việc sửa đổi tài liệu, hạn chế danh mục sản phẩm, chuyển giao quyền đã đăng ký.

Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên, việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Theo quy định trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ. 

Theo quy định của Nghị định thư Madrid:

Trình tự, thủ tục nộp đơn và quá trình xét nghiệm đơn theo nghị định thư cũng tương tự như nộp đơn theo thoả ước Madrid, tuy nhiên, thời gian để nhãn hiệu được coi là chấp nhận bảo hộ tại nước chỉ định trong trường hợp nước đó không từ chối bảo hộ là 18 tháng. Việc đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư có những thuận lợi hơn so với đăng ký theo Thỏa ước, như: việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể thực hiện ngay sau khi nhãn hiệu đó được nộp đơn ở VN; Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể được làm bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh…

Để có thể bơi ra biển lớn WTO, các con thuyền nhỏ – DN VN cần phải có ý thức và biết cách tự bảo vệ mình, tự làm cho mình lớn mạnh. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài chính là một trong những biện pháp nhằm tạo dựng sự lớn mạnh cho DN. Có như vậy mới có thể trụ vững và khẳng định vị thế của mình trên thương trường quốc tế.

LIÊN HỆ LUẬT LONG VIỆT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THEO CÁC ĐỊA CHỈ SAU

– Tầng 2 (phòng cộng đồng), tòa nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Email : luatlongviet@gmail.com

– Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email: luatlongviet2@gmail.com

– Điện thoại tư vấn trực tiếp: 0914 377 437

Tư vấn viên : Đào Hoàng Anh

Liên hệ
icon-zalo