• 19-05-2021
  • 2518 Lượt xem

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu là việc chủ đơn bán nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định đơn cho tổ chức, cá nhân khác làm chủ đơn. Ở đây thì nhãn hiệu chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu trong quá trình thẩm định thì có thể bị chuyên viên từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu không có khả năng phân biệt, bị trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng.

Thời điểm có thể làm thủ tục chuyển nhượng đơn là trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn. Như vậy, việc chuyển nhượng đơn bắt buộc là trước thời điểm Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sau thời điểm cấp thì việc chuyển nhưỡng sẽ dưới hình thức là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu (hay gọi cách khách là hợp đồng li-xăng).

thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc chuyển nhượng đơn cần làm thủ tục đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ, hồ sơ bao gồm:

+ 02 Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (mẫu số: 01-CGĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN)

+ Hợp đồng chuyển nhượng (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó);

+ Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu chuyển nhượng đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)

Thời hạn để xử lý hồ sơ là 2 tháng kể từ ngày nộp. Sau khi hết thời hạn này, đơn đăng ký nhãn hiệu tiếp tục được thẩm định.

Lưu ý, cần phân biệt giữa chuyển nhượng nhãn hiệu với chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu. Như đã trình bày ở trên, chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu thì nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định đơn và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Còn chuyển nhượng nhãn hiệu (hay còn gọi là li-xăng nhãn hiệu) là việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, với nhãn hiệu đã được Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nghĩa là đã được nhà nước đã công nhận quyền sở hữu của chủ đơn với nhãn hiệu đó. Thời điểm chuyển nhượng nhãn hiệu khi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu còn hiệu lực pháp luật.

Liên hệ
icon-zalo