• 06-01-2022
 • 629 Lượt xem

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

1. Lĩnh vực: Dược phẩm

2. Cơ quan thực hiện: Sở Y tế

3. Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

4. Đối tượng thực hiện: Tổ chức

công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Trước khi hoạt động, cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở;
 • Bước 2: Khi nhận hồ sơ, Sở Y tế cấp cho cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 07/2018/TT-BYT;
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm công bố trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc đủ điều kiện. Trường hợp không công bố phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Thời hạn giải quyết:

 • Trực tiếp: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
 • Trực tuyến: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
 • Dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chụp tủ, quầy, kệ bảo quản thuốc;   Bản chính: 1
Bản công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc theo Mẫu số 07 phụ lục 1.docx Bản chính: 1
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ký, đóng dấu xác nhận của cơ sở đó;   Bản sao: 1
Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược trở lên của người chịu trách chuyên môn;   Bản sao: 1
Danh mục thuốc dự kiến bán tại kệ thuốc. Danh mục này phải nằm trong Danh mục thuốc được bán tại kệ thuốc theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này; PhulucII_TT07_2018.doc Bản chính: 1
Quy trình kiểm tra, giám sát: chất lượng thuốc; xuất, nhập thuốc của cơ sở.   Bản chính: 1

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu – điều kiện: Cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Căn cứ pháp lý:

 • Luật 105/2016/QH13Số: 105/2016/QH13
 • Nghị định 54/2017/NĐ-CPSố: 54/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 07/2018/TT-BYTSố: 07/2018/TT-BYT
Liên hệ
icon-zalo