• 16-01-2020
  • 803 Lượt xem

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, chỉ các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng mới được thực hiện hoạt động mua, bán vàng miếng.

* Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng đối với Doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

– Có từ 2 (hai) năm kinh nghiệm trở lên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán vàng miếng.

– Trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/ 1 năm trở lên (có xác nhận của cơ quan thuế).

– Tại ít nhất 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên ở Việt Nam có hệ thống các chi nhánh, địa điểm bán hàng.

giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

* Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng:

– Vốn điều lệ từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên.

– Đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

– Từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, có hệ thống các chi nhánh hoạt động.

* Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng có trách nhiệm sau:

– Chỉ được phép mua, bán vàng miếng là vàng đã được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước  cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

– Không được thực hiện hoạt động kinh doanh vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm.

– Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.

– Tại địa điểm giao dịch phải niêm yết công khai về giá mua và giá bán vàng miếng.

– Có các biện pháp và trang thiết bị đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

* Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng.

– Bản xác nhận của cơ quan thuế về mức thuế đã nộp trong 2 năm liên tiếp gần nhất của hoạt động mua bán vàng miếng.

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* Điều kiện hoạt động kinh doanh, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký ngành nghề kinh doanh: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Có địa điểm, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

* Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Có địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Có Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Tư vấn viên : Nguyễn Thu Hương

Liên hệ
icon-zalo