• 09-01-2020
  • 300 Lượt xem

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty chuyển phát

Chuyển phát là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do đó các cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty chuyển phát thì phải đáp ứng các điều kiện sau để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (theo quy định tại Khoản 2 Điều 21, Luật Bưu chính 2010).

* Điều kiện chung:

– Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

– Phải có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

+ Trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm nội tỉnh, liên tỉnh thì mức vốn điều lệ tối thiểu là 02 tỷ đồng;

+ Trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế thì mức vốn điều lệ tối thiểu là 05 tỷ đồng;

– Phải có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

– Phải có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với người, bưu gửi, mạng bưu chính.

thành lập công ty chuyển phát

* Thủ tục thành lập doanh nghiệp chuyển phát:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần) mà thành phần hồ sơ khác nhau. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động những ngành nghề liên quan đến dịch vụ bưu chính trong hồ sơ.

Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

– Bản dự thảo Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên công ty (Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập (Đối với Công ty cổ phần);

– Bản sao chứng thực giấy tờ:

+ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, hộ chiếu (còn hạn) hoặc các giấy tờ hợp pháp khác (đối với thành viên, cổ đông là cá nhân).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức (đối với thành viên, cổ đông là tổ chức). Kèm theo đó là văn bản ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác được hợp pháp hóa lãnh sự (Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài).

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

* Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi nội tỉnh thì nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông. Nếu doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi liên tỉnh hoặc quốc tế thì nộp hồ sơ tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ bao gồm (theo quy định tại Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP):

– Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (có đăng ký ngành nghề về hoạt động bưu chính).

– Điều lệ của doanh nghiệp (nếu có);

– Phương án kinh doanh;

– Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

– Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết  khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị được cấp phép;

– Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài theo quy định.

* Một số nội dung cơ bản của Phương án kinh doanh:

– Thông tin về doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, thư điện tử (email),…

– Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

– Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

– Quy trình cung ứng dịch vụ  bao gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;

– Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trong trường hợp hợp tác  với doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc đảm bảo  an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

– Các biện pháp  bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh trong hoạt động bưu chính;

– Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu  về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách Nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp giấy phép

Tư vấn viên : Nguyễn Thu Hương 

Liên hệ
icon-zalo