• 19-03-2024
  • 215 Lượt xem

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

Trong quá trình hoạt động, do tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, Công ty cổ phần muốn chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên cần phải thực hiện thủ tục như thế nào. Trong bài viết dưới đây, VPLS Long Việt sẽ giải đáp cho bạn đọc về thủ tục để chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên:

  1. Căn cứ pháp lý
  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp ngày 04/01/2021
  1. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên theo phương thức nào?

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

  • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;
  • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
  • Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông

Việc chuyển nhượng phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác

  1. Thời hạn thực hiện thủ tục chuyển đổi

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công ty chỉ còn lại một cổ đông hoặc hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định, công ty gửi hồ sơ chuyển đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ chuyển đổi để nộp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

–  Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lưu ý: Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Trên đây là hướng dẫn của VPLS Long Việt về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ trên, quý khách hàng vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Long Việt để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ
icon-zalo