• 11-12-2019
  • 390 Lượt xem

Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi:  UBND xã/ phường

 

Tên tôi là (tên hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất): …………………

Ngày sinh:……………………………………………….

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:………………………………………

Ngày cấp:………………………………….. Nơi cấp:…………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………

Chỗ ở Hiện tại: …………………………………………………………

Địa điểm khu đất tranh chấp (ghi rõ số nhà, tên đường, thôn, xã (thị trấn, phường),  huyện: 

……………………………………………………………..

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………………………………………

Diện tích:………………………………………………………………………..

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): X

Tóm tắt sự việc dẫn đến việc tranh chấp đất đai:………………………………………… …….……………………………………………………………….

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã PT tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông: X , trú tại ……………………………….. để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

Nội dung đề nghị cấp thẩm quyền giải quyết:

  1. Xác định người có quyền sử dụng đất với diện tích tranh chấp.
  2. Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét giải quyết.

Tôi xin cảm ơn !

Tài liệu kèm theo:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Liên hệ
icon-zalo