• 02-01-2020
  • 886 Lượt xem

Đơn xin miễn sinh hoạt đảng mới nhất

 

ĐẢNG BỘ …………………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ……………………………………….

………………, ngày …… tháng …… năm ………..

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: – Đảng ủy ……………………………………………

                  – Chi bộ đảng ……………………………………..

Tôi tên là:  …………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………

 Quê quán: ……………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: …………..  – Chính thức ngày …………..

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng ………………………………………………..

Do điều kiện công việc hiện nay tôi thường xuyên đi lao động xa nhà không thể sinh hoạt thường kỳ cùng chi bộ được.

Vậy tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ …………………………………….. cùng chi bộ …………………………………….. cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian ………………………….. Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Liên hệ
icon-zalo