• 10-03-2020
  • 589 Lượt xem

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Căn cứ:

– Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan

– Thông tư số 212/2012/TT-BTC

* Điều kiện thành lập Công ty quản lý quỹ:

– Cơ sở vật chất: có trụ sở, có trang thiết, kỹ thuật bị phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định.

– Vốn: mức vốn pháp định tối thiểu 25 tỷ đồng trở lên.

– Cổ đông/ thành viên sáng lập:

+ Cá nhân: có đủ năng lực hành vi dân sự, có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ còn hiệu lực tại thời điểm thành lập.

+ Tổ chức: Có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính tham gia góp vốn.

– Chứng chỉ hành nghề: Tổng giám đốc/Giám đốc và nhân viên thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

thành lập công ty quản lý quỹ

* Hồ sơ thành lập Công ty quản lỹ quỹ:

– Giấy đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động Công ty quản lý quỹ.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập / thành viên sáng lập và bản sao công chứng giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy tờ tương đương khác của tổ chức.

– Danh sách Tổng giám đốc/Giám đốc, các nhân viên thực hiện nghiệp vụ dự kiến và bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của mỗi người.

– Đối với cổ đông/thành viên sáng lập là tổ chức tham gia góp vốn từ 10% trở lên thì phải có bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập.

– Bản xác nhận mức vốn pháp định của Ngân hàng và sẽ bị phong tỏa hoàn toàn.

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo thực hiện hoạt động kinh doanh.

– Phương án hoạt động trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ đề nghị cấp phép, kèm theo là các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

* Trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động:

– Nơi nhận hồ sơ: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

– Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra văn bản thông báo cho đại diện cổ đông/thành viên/chủ sở hữu công ty quản lý quỹ hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp.

+ Cổ đông/thành viên/Chủ sở hữu được sử dụng vốn góp để đầu tư về cơ sở, vật chất.

+ Phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản Ngân hàng thương mại theo chỉ định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ngay sau khi giấy phép thành lập và hoạt động có hiệu lực thì vốn góp phải được giải tỏa và chuyển vào tài khoản của công ty quản lý quỹ.

– Trước khi thực hiện việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ kiểm tra cơ sở, vật chất, trụ sở của công ty quản lý quỹ.

– Sau thời gian 90 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cổ đông/thành viên/chủ sở hữu không hoàn thiện cơ sở, vật chất, phong tỏa tài khoản và bổ sung đầy đủ nhân sự theo quy định thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép.

– Trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa tài khoản vốn góp, biên bản kiểm tra cơ sở, vật chất và các tài liệu hợp lệ khác thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ. Trong trường hợp từ chối, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

– Trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày giấy phép thành lập và hoạt động chính thức có hiệu lực thì công ty quản lý quỹ phải công bố giấy phép thành lập và hoạt động.

Tư vấn viên : Nguyễn Thu Hương

Liên hệ
icon-zalo