• 28-11-2019
  • 179 Lượt xem

Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…. tháng… năm….

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện ……

Tên tôi là: ……..     Sinh ngày ……..

Thường trú tại: ………

Số CMND/hộ chiếu: ………      Ngày và nơi cấp: ……..

Khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện ……

Nội dung, lý do khiếu nại:

Ngày …… gia đình tôi và ông …… xảy ra tranh chấp ranh giới thửa đất, sau khi tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã …. nhưng không thống nhất được phương án giải quyết. Sau đó tôi gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tới UBND huyện ……. Tuy nhiên, khi nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi và ông …….. thì tôi không đồng ý với quyết định đó vì:

– Thửa đất mà gia đình tôi đang sử dụng có tranh chấp với ông ……. là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông …….. (có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay lập năm 2006 và bằng khoán điền thổ).

– Mặt khác, thửa đất của ông …… không có giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định diện tích đất tranh chấp thuộc về ông ……….

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

Qua kết quả giải quyết tranh chấp và quy định của Luật Đất đai, tôi thấy chưa phù hợp, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi nên tôi có yêu cầu:

– Đề ghị thẩm tra, xác minh diện tích, ranh giới thửa đất của gia đình tôi và ông B……. theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Giấy tờ kèm theo:

– Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Biên bản hòa giải tại UBND xã PT.

Người làm đơn

    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

……………..

 

Liên hệ
icon-zalo