• 27-11-2019
  • 277 Lượt xem

Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…….

 

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của……)

Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN

QUẬN/HUYỆN…..

VIỆN KIỂM SOÁT……..

 

Họ và tên tôi…………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………….

Ngày cấp:   ……………………        Nơi cấp:…………………………………………..

Hộ khẩu thương trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh/Chị:…………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân:……………………………………………………………………..

Ngày cấp:  ……………………….    Nơi cấp:……………………………………………

Hộ khẩu thương trú:……………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

Vì Anh/chị…….. đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi gồm…..

Sự việc cụ thể như sau:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh/chị…………………đã có hành vi gian dối lợi dụng niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nói trên.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh/chị…….đã chiếm đoạt là có giá trị là…………………triệu đồng của tôi.

Hành vi của Anh/chị…………………….có dấu hiệu phạm tội”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại khoản……điều 174 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể quy định như sau:

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác  trị già từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt từ 06 tháng đến 03 năm:….”

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo Anh/chị…….

Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

  • Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử Anh/chị……. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Buộc Anh/chị…… phải trả lại tiền cho tôi

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bầy trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trinh bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết

Xin chân thành cảm ơn!

 

                                                                                                             Người tố cáo

(ký và ghi đầy đủ họ tên)

Liên hệ
icon-zalo