• 16-12-2019
  • 138 Lượt xem

Mở Công ty dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật

Ngày nay, trên thị trường lao động, nhu cầu về dịch vụ bảo vệ ngày càng tăng cao (bao gồm cả bảo vệ tài sản, con người và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân). Tuy nhiên, để kinh doanh dịch vụ bảo vệ hợp pháp, các doanh nghiệp cần tuân thủ theo quy trình và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau đây, Văn phòng luật sư Long Việt xin đưa ra quy trình mở công ty dịch vụ bảo vệ như sau:

Bước 01: Đăng ký thành lập công ty

Trước tiên, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đăng ký thành lập công ty, có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần, sau đó công bố mẫu dấu tại phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

mở công ty dịch vụ bảo vệ

Bước 02: Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

1. Công ty tiến hành xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại cơ quan công an cấp huyện (quận) nơi công ty đặt trụ sở.

2. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho công ty bảo vệ do phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi công ty đặt trụ sở cấp phép. Hồ sơ xác nhận điều kiện an ninh trật tự dịch vụ bảo vệ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 )

2. Bản sao hợp lệ một văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty dịch vụ bảo vệ

3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

a) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);

b) Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc quy định tại điểm a khoản 3 Điều này nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

4. Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

a) Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

c) Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Để mở công ty dịch vụ bảo vệ liện hệ ngay với Văn phòng Luật sư Long Việt để được tư vấn và hỗ trợ!

Tư vấn viên : Lê Thị Thu Hà

Liên hệ
icon-zalo