• 20-12-2021
 • 467 Lượt xem

RA NƯỚC NGOÀI ĐỊNH CƯ CÓ ĐƯỢC NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN?

Tình huống: anh H chuẩn bị sang nước ngoài định cư, trong thời gian lao động trong nước anh có tham gia BHXH bắt buộc thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần hay không?

Quy định về nhận bảo hiểm xã hội một lần

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Ra nước ngoài để định cư;

Quy định tại khoản 1 điều 60 luật bảo hiểm xã hội 2014 về các trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần trong đó bao gồm cả trường hợp ra nước ngoài để định cư (khoản b). Như vậy anh H ra nước ngoài định cư sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định như sau: Tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội

Đối với những năm đóng trước năm 2014 thì mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp những năm đóng 2014 trở đi, mỗi năm được tính bằng hai tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức thưởng một lần bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm, tối đa bằng hai tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

ra nước ngoài định cư có được nhận bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Đối với trường hợp của anh H, hồ sơ hưởng bảo hiểm bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 • Một trong các giấy tờ sau đây:
 • Hộ chiếu nước ngoài
 • Thị thực có xác nhận nhập cảnh để định cư ở nước ngoài
 • Giấy xác nhận đang làm thủ tục nhập tịch nước ngoài, thẻ thường trú cư trú có thời hạn năm năm trở lên của cơ quan nước ngoài cấp

Quy định đầy đủ hơn về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần của các trường hợp khác nhau được quy định tại điều 109 luật bảo hiểm xã hội 2014

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần

Bước 1: chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các giấy tờ theo quy định tại điều 109 luật bảo hiểm xã hội 2014 (Tùy từng trường hợp mà giấy tờ có sự khác nhau về số lượng và loại giấy tờ)

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc tỉnh nơi cư trú.

Hiện nay có ba hình thức nộp hồ sơ:

 • nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội
 • nộp qua dịch vụ bưu chính công ích
 • giao dịch điện tử: chuyển toàn bộ hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử và gửi hồ sơ điện tử đến cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3: cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong vòng 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 4: Trả kết quả

Người lao động nhận kết quả bao gồm:

 • Hồ sơ giấy tờ liên quan
 • Tiền trợ cấp: nhận trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận bằng tài khoản cá nhân. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền theo đúng thủ tục ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội.
Liên hệ
icon-zalo