• 14-11-2019
  • 619 Lượt xem

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mục tiêu chính của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài: Thực hiện chức năng là văn phòng liên lạc, nghiên cứu thị trường, xúc tiến và thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh… của thương nhân nước ngoài đó tại Việt Nam. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo Nghị định Số: 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016, Quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Căn cứ vào Điều 7 Nghị định số: 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016.

“Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
  2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
  3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
  4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).”

 – Thời gian hoạt động của Văn phòng đại diện: Không quá 5 năm và không được quá thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài (trường hợp có quy định thời hạn của giấy phép đó)

thành lập văn phòng đại diện tại việt nam

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+ Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam gồm:

– Hồ sơ do VPLS Long Việt soạn thảo gửi Quý khách hàng ký đóng dấu và các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

– Bản sao công chứng CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài (được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định)

– Bản sao báo cáo tài chính kiểm toán hoặc xác nhận không nợ thuế của cơ quan có thẩm quyền trong năm gần nhất để xác minh tồn tại của thương nhân nước ngoài (các văn bản này được dịch ra Tiếng Việt và công chứng)

– Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng đại diện.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở văn phòng đại diện.

– Các văn bản khác có liên quan

+ Căn cứ vào Điều 11 Nghị định số: 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016. 

“Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép như sau:

  1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
  3. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
  4. Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định này và trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.”

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của VPLS Long Việt về thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Là một trong những mảng tư vấn chính của VPLS Long Việt đối với thương nhân nước ngoài. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Văn phòng 1: Tầng 2 (phòng cộng đồng) tòa nhà

B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: luatlongviet@gmail.com

Văn Phòng 2 : Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email : luatlongviet2@gmail.com.

Điện thoại: 0914 377 437 *** 0914 347 724 *** 0913 984 083

*** Website: luatlongviet.com ***

Tư vấn viên : Hoàng Thị Hà

Liên hệ
icon-zalo