• 25-10-2019
  • 720 Lượt xem

Thủ tục cần làm trước khi doanh nghiệp cho thuê lại đất

Công ty đang có nhu cầu xúc tiến, đàm phán với đối tác về việc cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền đất được Nhà nước cho thuê theo dự án có thời hạn 50 năm.

Công ty cần biết các thủ tục, công việc phải rà soát, chuẩn bị trước khi thực hiện việc ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo đúng quy định của  pháp luật đối với đất thuê và hợp đồng không bị vô hiệu, đảm bảo quyền lợi của bên cho thuê và cả bên đối tác.

Văn phòng luật sư Long Việt hỗ trợ dịch vụ tư vấn và soạn thảo Hợp đồng cho thuê lại với các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý để cho thuê lại đất đã thuê của nhà nước

Luật đất đai năm 2013:

“Điều 167. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này”.

“Điều 174. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây: Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê”.

“Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm: Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế”.

 

doanh nghiệp cho thuê lại đất

 

2. Nội dung công việc tư vấn của Luật Long Việt:

  • Nghiên cứu tài liệu liên quan; rà soát, đánh giá tính pháp lý và căn cứ để xác lập quyền cho thuê lại đất của khách hàng trong việc giao kết hợp đồng, từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo tính hợp pháp, hiệu lực của hợp đồng;
  • Đưa ra các ý kiến pháp lý để khách hàng đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
  • Dự thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng; Tư vấn các nội dung của hợp đồng trên cơ sở các qui định của pháp luật như điều khoản thanh toán, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại, luật áp dụng, cơ quan tài phán…;
  • Nghiên cứu, thẩm định các nội dung, rà soát các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra; chỉnh sửa theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;
  • Tư vấn hướng đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng.
  • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

3. Sản phẩm/kết quả:

  • Các dự thảo Hợp đồng cho thuê đất; bản hiệu chỉnh qua các lần đàm phán, thương lượng;
  • Hợp đồng chính thức sau khi đã đàm phán, thương lượng.

=> Thời gian hoàn thành: dự kiến 07 ngày làm việc hoặc có thể tăng, giảm theo đề nghị của khách hàng:

LIÊN HỆ LUẬT LONG VIỆT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THEO CÁC ĐỊA CHỈ SAU

♦ Tầng 2 (phòng cộng đồng), tòa nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email : luatlongviet@gmail.com

♦ Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email: luatlongviet2@gmail.com

Điện thoại tư vấn trực tiếp:      0914 377 437 – 0914 347 724 – 0913 984 083

Luật Sư : Lê Thảo

Liên hệ
icon-zalo