• 28-12-2021
  • 269 Lượt xem

Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học

Căn cứ pháp lý

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

– Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Có đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên đáp ứng điều kiện cụ thể: có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối thiểu hai nhân sự).

Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

– Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Giáo dục và Đào tạo

– Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);
  • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
  • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
  • Đối với người trực tiếp tư vấn du học: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường, bản công chứng CMND công chứng; bản công chứng Văn bằng đại học; bản công chứng chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng thị trường tư vấn du học, tối thiểu bậc 4 trong khung ngoại ngữ 6 bậc, bản công chứng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn;
  • Các thoả thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài.
  • Hợp đồng thuê nhà, bản sao công chứng sổ đỏ, địa chỉ phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi qua cổng thông tin quốc gia của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Liên hệ
icon-zalo