• 10-05-2021
  • 453 Lượt xem

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020

Hiện nay, khi dịch bệnh kéo dài làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh, xã hội trên toàn thế giới, thì việc kinh doanh chưa lúc nào lại khủng hoảng, khó khăn, bấp bênh như lúc này. Không ít doanh nghiệp bị đình trệ trong sản xuất, khách hàng bất ngờ hủy đơn, rồi kinh doanh nhà hàng khách sạn không có khách do người dân được yêu cầu phải dãn cách xã hội, hạn chế tụ tập nơi đông người ,v.v.  Chưa khi nào mà nhiều doanh nghiệp lại lao đao như lúc này, khi một lần nữa, dịch bệnh lại quay trở lại Việt Nam. Giải pháp duy nhất của các doanh nghiệp hoạt động khó khăn trong bổi cảnh hiện nay hoặc là tiếp tục gắng gượng kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp chờ tình hình được cải thiện hơn. Trường hợp doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động cần là thủ tục tạm ngừng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thủ tục thực hiện theo luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định:

“Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Vậy khi làm thủ tục tàm ngừng, doan nghiệp cần chú ý:

thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

1. Thời gian thực hiện thông báo tạm ngừng:

Trước thời điểm doanh nghiệp điểm tạm ngừng hoạt động 3 ngày làm việc, phải thông báo lên Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tại luật doanh nghiệp 2014 thì quy định khoảng thời gian nhiều hơn, là 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

2. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

+ Thông báo tạm ngừng (Phụ lục II-19 thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

+ Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên)/ hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần)

+ Quyết định của chủ sở hữu (công ty TNHH một thành viên)/hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên)/ hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) về việc tạm ngừng kinh doanh.

+ Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu) của người nộp hồ sơ (Nếu người nộp hồ sơ không đồng thời là người đại diện theo pháp luật);

+ Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật công ty (Nếu người nộp hồ sơ không là người đại diện theo pháp luật);

Lưu ý: Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Doanh nghiệp có thể đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Sau khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ, trong thời gian 3 ngày làm việc từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ tạm ngừng, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Liên hệ
icon-zalo