• 25-10-2019
  • 206 Lượt xem

Thủ tục xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Do hoạt động kinh doạnh chưa đạt hiệu quả cao, nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để củng cố lại bố máy công ty, xem xét lại phương thức hoạt động cũng như tìm ra hướng đi mới cho doanh nghiệp. 

Căn cứ theo Điều 200 của Luật doanh nghiệp 2014 thì : “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

 

tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

  1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh
  2. Biên bản họp hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên)/ hội đồng quản trị ( công ty cổ phần)
  3. Quyết định của chủ sở hữu ( công ty TNHH một thành viên)/hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên)/ hội đồng quản trị ( công ty cổ phần) về việc tạm ngừng kinh doanh.
  4. Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu) của người nộp hồ sơ (Nếu người nộp hồ sơ không đồng thời là người đại diện theo pháp luật);
  5. Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật công ty (Nếu người nộp hồ sơ không là người đại diện theo pháp luật);

Lưu ý: Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá 01(một) năm, hết thời hạn đã thông báo doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lạ bình thường. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh phải báo tới cơ quan đăng kí doanh nghiệp trước ít nhất 15 ngày trước thời hạn hết tạm ngừng lần 01(một) để được tạm ngừng nối tiếp. Thời gian tạm ngừng liên tiếp của doanh nghiệp không được quá 02 (hai) năm.

Trong thời hạn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục thanh toán nợ thuế và các khoản nợ khác, hoàn tất việc thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp đã có thỏa thuận khác với chủ nợ, khách hàng và người lao động .

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LONG VIỆT

♦ Văn phòng số 1: Tầng 2 (Phòng cộng đồng), nhà B10A Khu đô thị Nam  Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: luatlongviet@gmail.com

♦ Văn phòng số 2: Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội

Email: luatlongviet2@gmail.com

Hotline: 0914.377.437 / 0914.347.724 / 0913.984.083

Tư vấn viên : Lê Thị THu Hà

Liên hệ
icon-zalo