• 09-12-2019
  • 362 Lượt xem

Điều kiện và thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Theo Luật Đầu tư 2014, thì Dịch vụ tư vấn du học không thuộc nhóm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhưng để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì Doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng được một số điều kiện theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đạo tạo.

Các trường hợp được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, thì tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm có:

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

– Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Do đó, để hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, thì Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật và phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tư vấn du học.

Hiện nay, việc đăng ký thành lập công ty được thực hiện qua mạng điện tử nên khá nhanh, gọn. Chỉ với thời gian từ 7-9 ngày là Doanh nghiệp có thể hoàn tất các thủ tục với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghị định 135/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2017/NĐ-CP) đã bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nên Doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng được điều kiện về đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học:

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm >>> Điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đầu tư 

xin giấy phép tư vấn du học

Hồ sơ  để xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học kèm theo là Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trong thời gian 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du  học; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trên đây là một số hướng dẫn của Văn phòng Luật sư Long Việt về việc xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Tư vấn viên : Nguyễn Thu Hương

Liên hệ
icon-zalo