• 16-03-2020
  • 1476 Lượt xem

Các hình thức khuyến mại áp dụng thủ tục hành chính thông báo với sở công thương

Căn cứ: Nghị định 81/2018/NĐ-CP

1. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá).

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức thi và tổ chức trao thưởng khác tương đương).

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi).

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc giá trị mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

 Tùy vào từng hình thức khuyến mại mà có thủ tục hành chính, hồ sơ về thông báo đăng ký chương trình khuyến mại khác nhau.

các hình thức khuyến mại áp dụng thủ tục hành chính

* Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại:

– Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại nêu trên mà có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

– Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

* Hồ sơ, thủ tục thông báo chương trình khuyến mại với Sở Công thương:

– Hồ sơ gồm: Thông báo thực hiện khuyến mại (Theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP). Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại;

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ (giải thưởng, quà tặng) dùng để khuyến mại;

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Đối tượng khách hàng hưởng khuyến mại;

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại;

+ Đối với trường hợp có nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm của từng thương nhân tham gia.

– Nơi gửi hồ sơ: Sở Công thương tại địa bàn nơi thực hiện chương trình khuyến mại.

– Cách thức gửi hồ sơ:

+ Nộp qua đường bưu điện;

+ Nộp trực tiếp

+ Nộp thông qua thư điện tử đã được các Sở Công thương công bố (kèm theo chữ ký điện tử hoặc bản Scan thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu)

+ Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến

– Thời gian gửi hồ sơ:  Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại thì thương nhân phải gửi Thông báo chương trình khuyến mại đến Sở Công thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc.

– Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được Cơ quan quản lý Nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp như bằng văn bản, trên các trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai gồm:

+ Tên thương nhân thực hiện

+ Nội dung chi tiết chương trình

+ Thời gian thực hiện khuyến mại

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại

Tư vấn viên : Nguyễn Thu Hương

Liên hệ
icon-zalo