• 14-04-2020
  • 421 Lượt xem

Các quy định liên quan đến hợp tác xã

Thế nào là hợp tác xã? Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của hợp tác xã? Quy chế làm việc cũng như nội quy của hợp tác xã được quy định thế nào? Trong bài viết này Luật Long Việt sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến hợp tác xã 

Điều 7 Luật hợp tác xã 2012 đã quy định cụ thể 7 nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã: 

 

– Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp hợp tác xã. 

 

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của hợp tác xã cũng như liên hợp tác xã là tự nguyện. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã, liên hợp tác xã khi có nhu cầu hợp tác, nhu cầu sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hợp tác xã và không có cá nhân, tổ chức nào có quyền ép buộc. 

 

– Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vào vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hợp tác xã. 

 

Bình đẳng chính là bản chất, giá trị quan trọng của mô hình hợp tác xã. Các thành viên trong hợp tác xã bình đẳng trong quyết định về tổ chức, điều hành, quản lý, kế hoạch phát triển,… mà không phụ thuộc vào số vốn góp, vị trí trong hợp tác xã, liên hợp tác xã. 

 

– Hợp tác xã, liên hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên, hợp tác xã thành viên 

 

Không có thành viên thì sẽ không có hợp tác xã, liên hợp tác xã. Thành viên chính là cốt lõi, là khách hàng, thị trường của hợp tác xã. Đây là nền tảng để hợp tác xã phát triển, mở rộng và phát triển bền vững trong kinh tế thị trường. 

 

– Hợp tác xã, liên hợp tác xã quan tâm đến giáo dục, bồi dưỡng cho thành viên hợp tác xã thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong hợp tác xã, liên hợp tác xã và thông tin về bản chất, lợi ích của hợp tác xã.

 

Đào tạo trong hợp tác xã tập trung vào đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, các kĩ năng làm việc đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ làm việc thường xuyên tại hợp tác xã. Việc đào tạo phải lên kế hoạch hàng năm và phải có đầu tư chi phí cho hoạt động này. 

 

– Hợp tác xã, liên hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước pháp luật

 

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm vừa là quyền hạn đồng thời cũng vừa là trách nhiệm về việc tổ chức sản xuất, kinh doanh trước pháp luật và trước hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trước các thành viên hợp tác xã và xã hội. 

 

– Thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm. 

 

Trong Luật hợp tác xã 2012 quy định thành viên của hợp tác xã phải cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng hợp đồng. Hình thức giao kết hợp đồng do điều lệ hợp tác xã quy định. Một khi thành viên có hợp đồng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì phải thoả thuận về phân phối thu nhập sau khi thực hiện hợp đồng. Thành viên nào có doanh thu sử dụng dịch vụ nhiều hơn thì được phân phối lợi nhuận nhiều hơn. 

quy định về hợp tác xã

– Tồn tại và phát triển gần 200 năm qua, kinh tế tập thể – HTX đã chứng minh là bộ phận không thể tách rời trong sự phát triển kinh tế của nhân loại. Là tổ chức kinh tế xã hội có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, thu hút động đảo nhân dân tham gia và đã trở thành phong trào rộng lớn trên khắp hành tinh này. Ở nước ta, tại Hiến pháp năm 1992 đã khẳngđịnh chúng ta đang xây dựng nền “kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

-Tuy nhiên, để các HTX được thành lập, hoạt động có hiệu quả cần có một khung pháp lý đồng bộ, hoàn thiện và phù hợp. Trước hết và cần thiết nhất là những quy định trong Luật HTX và các văn bản pháp luật có liên quan phải được áp dụng trong thực tiễn và áp dụng có hiệu quả. Đây là nhân tố cơ bản thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LONG VIỆT

Địa chỉ: 

  • Tầng 1, tòa nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
  • Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.
  • Điện thoại tư vấn trực tiếp: 0914 377 437 
  • Email: luatlongviet@gmail.com

Tư vấn : Đào Hoàng Anh

Liên hệ
icon-zalo