• 08-07-2020
  • 1554 Lượt xem

Có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian doanh nghiệp tạm dừng hoạt động không?

Vấn đề đặt ra khi doanh nghiệp bị tạm dừng kinh doanh thì có được tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động không? Ai sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động? Doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không? Luật Long Việt sẽ giải đáp các thắc mắc về vấn đề này 

Ai phải đóng bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động? 

Theo quy định của pháp luật các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các trường hợp bất khả kháng và khách quan mà các bên không thể thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

+ Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong các trường hợp sau đây:

+ Khi các cá nhân, tổ chức được tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội trong trường hợp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

Khi các cá nhân và tổ chức gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa dẫn đến việc không thể thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tạm dừng đóng đến khi hoạt động ổn định trở lại..

Doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không?

Theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì trường hợp này sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, còn các quỹ ốm đau thai sản và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì vẫn phải đóng theo quy định trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác với người lao động về việc đóng bảo hiểm trong thời gian doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật.

doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

TƯ VẤN  TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư, luật sư cho Tôi hỏi Công ty Tôi tạm ngừng kinh doanh từ 01/12/2014 cho đến nay đã hơn 1 năm, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh Công ty không hề có thỏa thuận gì với người lao động. Nên trong thời gian Công ty tạm ngừng kinh doanh, Tôi làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động (Tôi thuộc loại hợp đồng lao động không thời hạn) với lý do “Công ty tạm ngừng kinh doanh, Tôi bị mất việc làm trở thành người thất nghiệp, nên xin chấm dứt HĐLĐ với công ty”. 

Công ty đã yêu cầu Tôi phải nộp bảo hiểm 100% (Bao gồm BHXH, BHYT, BHTN) kể từ ngày công ty tạm ngừng kinh doanh cho đến ngày Tôi làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ.

– Công ty yêu cầu Tôi phải nộp bảo hiểm 100% (Nộp hết cả phần của người sử dụng lao động và người lao động) như vậy có đúng luật không?

– Trong thời gian Công ty tạm ngừng kinh doanh, người lao động được hưởng những quyền lợi gì ?

Rất mong nhận được sự hồi âm của luật sư . 

Luật sư tư vấn:

Với thắc mắc của bạn, Văn phòng luật sư Long Việt xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014  quy định về tạm dừng kinh doanh như sau:

“Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

Khoản 1 Điều 88 Luật bảo hiểm xã hội 2014  quy định về Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

“Điều 88. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 88 thì này thì khi doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì trường hợp này sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, còn các quỹ ốm đau thai sản và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì vẫn phải đóng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 thì trong thời gian tạm dừng kinh doanh, doanh nghiệp phải hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận khác. Theo quy định này thì khi tạm dừng kinh doanh doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nếu bên doanh nghiệp không có thỏa thuận nào khác với người lao động. 

Như vậy, theo như trình bày của bạn thì việc công ty bạn tạm ngừng kinh doanh mà không có sự thỏa thuận nào khác về việc đóng bảo hiểm xã hội, do đó công ty bạn vẫn phải đóng bảo hiểm quỹ ốm đau thai sản và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc công ty bạn không có thỏa thuận nào với người lao động mà lại yêu cầu người lao động đóng đầy đủ 100% tiền bảo hiểm bao gồm cả tiền mà người sử dụng lao động đáng nhẽ phải đóng là trái với quy định của pháp luật.

Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh theo quy định này đó là người lao động được doanh nghiệp hoàn thành việc thực hiện hợp đồng lao động đã ký với người lao động. Trừ trường hợp doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận khác.

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Văn phòng 1 : Tầng 1, 2 (phòng cộng đồng) tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email : luatlongviet@gmail.com

Văn Phòng 2 : Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email : luatlongviet2@gmail.com.

Điện thoại: 0914 377 437 *** 0914 347 724 *** 0913 984 083

*** Website: luatlongviet.com ***

Tư vấn viên: Đào Hoàng Anh 

Liên hệ
icon-zalo