• 22-05-2020
 • 830 Lượt xem

Đặc điểm pháp lý của nhóm công ty

Hiện nay, để có thể đứng vững trên thị trường khốc liệt thì các công ty liên kết, chi phối nhau để hình thành nên các nhóm công ty có mối liên hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. 

Đặc điểm pháp lý của nhóm công ty 

 • Những yếu tố cơ bản như nhu cầu phân tán rủi ro, nhu cầu tích tụ và tập trung vốn, phân công lao động xã hội và sự chi phối mạnh mẽ từ quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu của nền kinh tế đã thúc đẩy hoạt động liên kết hình thành nhóm công ty. Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối liên hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác; 
 • Các công ty độc lập, nhân danh chính mình để thực hiện hành vi liên kết. Trong một số trường hợp do điều kiện cạnh tranh cũng như tính tự nguyện liên kết, quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế sẽ buộc các doanh nghiệp phải liên kết với nhau nhằm tạo lập, duy trì, phát triển tối đa nguồn lực của doanh nghiệp đó;
 • Các nhóm công ty được hình thành dựa trên tính chất ngành nghề: nhóm công ty liên kết theo chiều ngang, nhóm công ty liên kết theo chiều dọc, nhóm công ty liên kết hỗn hợp; 
 • Các nhóm công ty được chia theo phương thức hình thành: nhóm công ty liên kết cứng, nhóm công ty liên kết mềm, nhóm công ty liên kết trên cơ sở xác lập thống nhất tài chính và kiểm soát tài chính; 
 • Nhóm công ty có tên riêng, trụ sở riêng: Tên riêng của nhóm để chỉ tập hợp các công ty độc lập, hoạt động trên cơ sở liên kết chặt chẽ vì lợi ích kinh tế. Tên riêng của nhóm để phân biệt giữa nhóm công ty với các công ty trong nhóm và phân biệt nhóm công ty này với nhóm công ty khác. Nhóm công ty có trụ sở ổn định, rõ ràng. Trụ sở của nhóm công ty là nơi để thực hiện hoạt động quản trị nhóm công ty nói chung và các công ty trong nhóm nói riêng. 
 • Nhóm công ty không có tư cách pháp nhân, không có tài sản riêng. Mỗi công ty trong nhóm sẽ là chủ thể có đầy đủ năng lực pháp lý, nhân danh chính công ty đó để tham gia các quan hệ pháp luật. Nhóm công ty hình thành từ sự liên kết nhưng không xuất phát từ góp vốn chung. Do đó, nhóm công ty không nhận sự chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn từ các công ty thành viên nên không có tài sản chung. 

đặc điểm pháp lý của nhóm công ty

Các hình thức nhóm công ty 

 • Căn cứ theo điều 188 Luật doanh nghiệp có quy định về các tập đoàn kinh tế, tổng công ty như sau: 

“1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

 1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.”

Ưu, nhược điểm của nhóm công ty 

 • Khi tổ chức theo mô hình nhóm công ty thì có những ưu điểm nhằm phát triển đa dạng cho nền kinh tế thị trường như sau:

+ Các công ty mẹ con có địa vị pháp lý độc lập  hực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập. tự chủ, sáng tạo , tự định đoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công ty.

+ Khi tham gia vào các quan hệ kinh tế thì các công ty con có thể nâng cao vị thế của mình một cách dễ dàng nhườ có sức mạnh của công ty mẹ, của tập đoàn trong thị trường.

+ Khi tổ chức theo mô hình nhóm công ty thì các công ty có cơ hội mở rộng, củng cố, chiếm lĩnh thị trường, nâng cao được doanh thu, lợi nhuận hơn so với các công ty cùng ngành nghề nhằm tăng khả năng cạnh tranh cao, giảm thiểu và phân tán rủi ro.

+ Các công ty có thể chủ động trong việc tái cơ cấu đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau trong việc bố trí tổ chức cơ cấu của doanh nghiệp bằng việc mua bán phần vốn góp, cổ phần trong các công ty con theo quy địn của luật doanh nghiệp.

+ Tạo điều kiện cho việc quản lý của công ty mẹ quản lý các công ty con một cách thường xuyên để có thể nắm bắt chính xác tình hình sản xuất kinh doanh tại đây.

 • Bên cạnh đó thì mô hình nhóm công ty vẫn tồn tại một số nhược điểm sau: 

+ Khi hình thành nên các tập đoàn, các nhóm công ty dẫn đến việc thâu tóm thị trường có thể gây nên hiện tượng lũng loạn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh. Tạo ra môi trường kinh doanh không tốt trong nền kinh tế.

+ Các công ty con có thể bị phụ thuộc vào các công ty mẹ cho nên rất khó để phát triển mục tiêu và các mục đích khác của tập đoàn.

+ Do các công ty con và các công ty mẹ có tư cách pháp nhân hoạt động độc lập nên cạnh tranh lẫn nhau gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của nhóm công ty, của cả tập đoàn nếu các công ty chỉ quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học sẽ dẫn đến  nguy cơ gây mất việc làm của những người lao động.

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Văn phòng 1 : Tầng 2 (phòng cộng đồng) tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email : luatlongviet@gmail.com

Văn Phòng 2 : Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email : luatlongviet2@gmail.com.

Điện thoại: 0914 377 437 *** 0914 347 724 *** 0913 984 083

*** Website: luatlongviet.com ***

Tư vấn viên: Đào Hoàng Anh 

Liên hệ
icon-zalo