• 09-01-2020
  • 3921 Lượt xem

Đơn tố giác mới nhất năm 2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra TP.Hà Nội

– Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

– Cục an ninh điều tra A92 Bộ Công an

– Công an Quận Hoàn Kiếm

Chúng tôi là: ………………………………………….… – Chức vụ:…………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………….…

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú:.……………………………………………………………

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông ………,

Chức vụ:……………………………… về việc………. bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày …./…/20……., ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1. ……………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều ….., luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việ và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông ……………… tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông …………… Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Kính đơn!

Hà Nội ngày …….tháng ……năm 20………

Những người tố giác

Liên hệ
icon-zalo