• 09-01-2020
  • 3933 Lượt xem

Đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

 

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ………………………………………………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………..………..

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông/bà X như sau:

Thứ nhất:

Vào ngày ……………………………………………………………….………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..……………………….

Tiếp theo,

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………………….

Khoảng một tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu chị ….. vẫn cố tình không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc nhưng ……….. khất lần và cố tình không thực hiện.

Thứ hai:

Ngày …/…./…..

…………………………………………………………………………………………….………….

……………………………………………………………………………………….……………….

………………………………………………………………………………………………………..

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên ………………………..………………….…………..

………………………………………………………………………………………….…………….

………………………………………………………………………………………….…………….

Như vậy, hành động của …………… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo tôi và Công ty …………………….từ trước (……………………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm  các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm  hại đến quyền tài sản của công dân …………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

…………………………………………………………………………………..…………………….

…………………………………………………………………………………..…………………….

…………………………………………………………………………………..…………………….

…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

 

…….., ngày …. tháng ….. năm……

                 Người làm đơn

 

Liên hệ
icon-zalo