• 29-10-2019
  • 676 Lượt xem

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một loại công cụ nhằm bảo vệ nhãn hiệu không bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do Cục sở hữu trí tuệ cấp có thời gian bảo hộ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu muốn nhãn hiệu tiếp tục được bảo hộ thì chủ sở hữu nhãn hiệu phải thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Trong trường hợp, chủ sở hữu nhãn hiệu không thực hiện thủ tục gia hạn thì văn bằng bảo hộ đó sẽ bị chấm dứt hiệu lực theo thời hạn quy định. Vì vậy, chủ sở hữu cần phải chú ý thời gian gia hạn văn bằng để làm thủ tục gia hạn theo đúng thời gian quy định, tránh trường hợp bị hủy làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

1. Thời hạn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ là thủ tục bắt buộc để nhãn hiệu tiếp tục được bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Để gia hạn thì trong vòng 06 trước ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực thì chủ sở hữu tiến hành thủ tục nộp đơn gia hạn tại Cục sở hưu trí tuệ.

 Đơn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể nộp muộn hơn nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực. Khi gia hạn văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn cộng 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp đơn gia hạn muộn.

 

gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 

2. Thủ tục xin gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

– Tờ khai yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

– Giấy ủy quyền ( trong trường hợp nộp thông qua người đại diện);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí gia hạn

3. Phí, lệ phí  

– Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm;

– Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn;

– Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/VBBH;

– Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: 700.000 đồng/nhóm;

– Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn;

– Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/văn bằng bảo hộ.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ

– Thời hạn thẩm định: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra một trong thông báo sau:

– Trong trường hợp đơn hợp lệ, không sai sót thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định ghi nhận gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

– Trong trường hợp đơn yêu cầu gia hạn có sai sót thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trong sau 01 tháng kể từ ngày nhận đơn và yêu cầu người yêu cầu gia hạn, bổ sung lại thông tin, ấn định thời hạn 01 tháng để người yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin. 

Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không chỉnh sửa, bổ sung  thiếu sót hoặc chỉnh sửa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn. Nếu cần gia hạn văn bằng bảo hộ liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. 

Tư vấn viên : Hồ Thị Thủy

Liên hệ
icon-zalo