Văn bản pháp luật

Nghị định 78 về ĐKDN

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký doanh nghiệp Căn cứ Luật Tổ …

Luật Lao Động 2012

QUỐC HỘI ______ Luật số: 10/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam …

Liên hệ
icon-zalo