Văn bản pháp luật

Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do – Hạnh phúc ……. ngày…. tháng… năm….   ĐƠN KHIẾU NẠI Về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai   Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện …… …

Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…….   ĐƠN TỐ CÁO (Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của……) Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN …

Nghị định 110/2014/NĐ-CP về công tác văn thư

CHÍNH PHỦ ——- Số: 110/2004/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004   NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ CHÍNH PHỦ …

Mẫu thông báo thay đổi hộ kinh doanh

Phụ lục III-3  …………………………. Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh …

Mẫu thông báo chấm dứt hộ kinh doanh

…………………………… ——— Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Hà Nội, ngày       tháng     năm THÔNG BÁO V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   Kính gửi:…………………………………………………………………………………………. Tên hộ …

Mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH  APPLICATION FORM Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:  ……………………………………………………..       (Organization’s Name in Vietnamese) Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh: ……………………………………………………………..       ( Organization’s Name in English) …

Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình mới nhất 2019

Khi hai vợ chồng thuận tình ly hôn thì có thể làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Sau đây, Luật Long Việt xin gửi đên Mẫu đơn thuận tình ly hôn cụ thể nhất. CỘNG …

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật nhà ở

CHÍNH PHỦ ——– Số: 99/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN …

Luật nhà ở 2014 của Chính phủ ban hành 25/11/2014

QUỐC HỘI ——- Luật số: 65/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước …

Liên hệ
icon-zalo