Văn bản pháp luật

Mẫu đơn trình báo mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ĐƠN TRÌNH BÁO   Kính gửi: CÔNG AN QUẬN/HUYỆN  ………………………………………………………………………… Tôi tên là:  ………………………………………………………………………………… Sinh ngày …………… tháng ……….. năm …………….tại: ……………………………………………………… Nghề …

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

  TÊN CƠ QUAN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————-   ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN   Kính gửi:……………………………………………………….. Tên tôi là:………………………..……..…………Sinh ngày……………………..…… …

Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                      …….., ngày…..tháng……năm……            BẢN THUYẾT MINH Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm I …

Đơn xin xóa án tích

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————————————————- ……..ngày….   tháng….. năm……..   ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH   Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………..   Tên tôi  là: ………………………….Sinh …

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                               ———                                                                            …….., ngày…..tháng……năm……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Kính gửi: ……………………………………………………… …

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–   TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP ( Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch …

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

    Ảnh 4 x 6 (Chụp chưa quá 6 tháng)           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT …

Đơn đề nghị về việc miễn giảm phí thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc miễn, giảm phí thi hành án Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự…………………………………………….. Họ và …

Liên hệ
icon-zalo