• 03-05-2021
  • 459 Lượt xem

Vợ hoặc chồng ngoại tình có bị xử phạt hay không?

Trong thời gian hôn nhân, người vợ hoặc người chồng có quan hệ tình cảm với người khác, hoặc sống chung như vợ chồng với người khác thì hành vi đó là hành vi ngoại tình.

Hành vi sống chung như vợ chồng với người khác trong thời gian hôn nhân của mình luôn bị xã hội phê phán và lên án. Và pháp luật cũng quy định hình phạt đối với hành vi này.

Theo đó, bắt đầu từ Nghị định 110/2013/NĐ-CP đến Nghị định 67/2015/NĐ-CP đã sửa đổi bổ sung quy định xử phạt hành chính lĩnh vực hành chính, hôn nhân, thi hành án, phá sản, hợp tác xã, có nêu như sau:

Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồngđối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;……”

Như vậy, với hành vi trái với nguyên tắc về chế độ hôn nhân một vợ, một chồng (Điều 4 Luật HN&GĐ 2014) pháp luật áp dụng xử phạt hành chính đối với người vợ/chồng vi phạm.

ngoại tình có bị xử phạt

Đến năm 2020, Nghị định trên được thay thế bằng Nghị định số 82/2020/NĐ-CP để bổ sung một số quy định mới và tăng mức phạt trong lĩnh vực hôn nhân gia định, đặc biệt đối với hành vi sống chung như vợ chồng với người khác đang trong thời kỳ hôn nhân.

Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.”

Hành vi sống chung như vợ chồng với người khác đang trong thời kỳ hôn nhân là hành vi trái pháp luật và mức phạt cao nhất lên tới 5.000.000 VNĐ.

Có thể nói, mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình đều được pháp luật quy định chế tài xử phạt và người nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Liên hệ
icon-zalo