• 29-11-2019
  • 196 Lượt xem

Bố mẹ vợ tặng đất cho con gái, con rể có được đứng tên chung?

Quan niệm ngày xưa con gái đi lấy chồng bố mẹ thường trao cho con của hồi môn để làm tài sản riêng. Vậy trường hợp bố mẹ cho con gái tài sản là đất đai thì con rể có được sở hữu chung tài sản đó hay không? Bài viết dưới đây tôi xin đưa ra một số quan điểm về vấn đề này như sau.

Bên cạnh việc tạo lập tài sản chung giữa hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, thì giữa vợ và chồng cũng có tài sản riêng cho bản thân mình. Theo Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản riêng của vợ và chồng như sau:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Theo quy định trên thì tài sản riêng được bố mẹ tặng, cho trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

bố mẹ cho con gái tài sản

Trường hợp con rể được đứng tên trên tài sản mà bố mẹ tặng, cho con gái

Khi vợ hoặc chồng được tặng cho quyền sử dụng đất riêng thì đó là tài sản riêng của từng người, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt sẽ do người đó quyết định. Việc nhập hay ko nhập tài sản riêng này vào tài sản chung của hai vợ chồng cũng sẽ do người đó quyết định theo Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình.

Mặt khác, khi vợ hoặc chồng được tặng cho tài sản riêng, nếu người được tặng cho muốn nhập tài sản này vào tài sản chung thì cả hai vợ chồng sẽ được đứng tên trên sổ đỏ. Lúc này tài sản riêng sẽ trở thành tài sản chung đứng tên cả hai vợ chồng

Như vậy, nếu cha mẹ tặng riêng tài sản cho con gái sau khi kết hôn, con rể chỉ được đứng tên và có quyền lợi trên tài sản đó nếu người vợ đồng ý nhập tài sản đó vào tài sản chung của cả hai vợ chồng. Sau khi nhà và đất được sáp nhập từ tài sản riêng vào tài sản chung  thì cả hai vợ chồng lập văn thỏa thuận và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung tên người còn lại vào Sổ đỏ

Xem thêm >>> Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần gì?

Tóm lại khi vợ được tặng cho tài sản riêng từ gia đình, nếu người vợ muốn nhập tài sản riêng vào tài sản chung thì cả hai vợ chồng cùng thỏa thuận. Khi đó cả hai vợ chồng đều có quyền và nghĩa vụ chung đối với khối tài sản đó.

Tư vấn viên : Phạm Kiều

Liên hệ
icon-zalo