• 17-01-2020
  • 566 Lượt xem

Con ngoài giá thú có được hưởng di sản của bố mẹ không?

Trong bài viết này, đội ngũ tư vấn của Luật Long Việt sẽ phân tích các quy định hiện hành của pháp luật về việc thừa kế tài sản của bố mẹ với con ngoài giá thú 

Căn cứ theo khái niệm trong từ điển tiếng Việt và Luật hôn nhân gia đình 2014 thì có thể hiểu con ngoài giá thú là khái niệm để chỉ con sinh ra trong các trường hợp con không được sinh ra trong thời kì hôn nhân hợp pháp: như cha mẹ không thực hiện việc đăng ký kết hôn, không đủ điều kiện đăng ký kết hôn hoặc sinh ra khi cha hoặc mẹ đang tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp với người khác,…

con ngoài giá thú có được thừa kế

Trong bộ luật dân sự 2015 cũng như Luật hôn nhân gia đình 2014 không có sự phân biệt giữa con ngoài giá thú và con chung trong vấn đề hưởng quyền cũng như nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái. 

Theo trường hợp chủ sở hữu tài sản để lại di chúc hợp pháp thì việc con ngoài giá thú có được hưởng tài sản hay không phụ thuộc vào ý nguyện của người này (cụ thể là trong nội dung di chúc) và tài sản thừa kế sẽ được định đoạt theo di chúc. 

Trong trường hợp nội dung di chúc không xác định rõ các phần tài sản cho người thừa kế thì di sản thừa kế sẽ được phân chia đều cho những người được định đoạt trong nội dung di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Viêc pháp luật không phân biệt con ngoài giá thú và con chung là một quy định hợp lí để bảo vệ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mối quan hệ cha mẹ và con có cùng huyết thống dù không được sinh ra trong thời kì hôn nhân hợp pháp. 

Tư vấn viên : Đào Hoàng Anh

Liên hệ
icon-zalo