• 26-10-2019
  • 386 Lượt xem

Hướng dẫn đăng ký quyền tác giả – quyền liên quan

Khi một cá nhân, tổ chức sáng tạo ra một tác phẩm nào đó và mong muốn được pháp luật công nhận là chủ sở hữu của tác phẩm đó thì cá nhân, tổ chức đó nộp đơn lên Cục bản quyền tác giả để đăng ký quyền tác giả – quyền liên quan.

1. Quyền tác giả là gì?

Luật sở hữu trí tuệ  sửa đổi bổ sung 2009 quy định: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”.

Có thể hiểu rằng: Tác giả ở đây chính những chính là những cá nhân, tổ chức đã trực tiếp sáng tạo ra các sản phẩm

2. Đối tượng quyền tác giả

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung  năm 2009 quy định đối tượng quyền tác giả bao gồm các đối tượng sau: Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

 

đăng ký quyền tác giả

 

3. Hồ sơ đăng kí quyền tác giả có 02 trường hợp

Trường hợp 1: Chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

Hồ sơ đăng kí quyền tác giả bao gồm:

– 02 Tờ đăng kí bản quyền tác giả

– 02  mẫu tác phẩm đăng kí quyền tác giả phải giống nhau về hình thức, nội dung

– Giấy ủy quyền của tác giả trong trường hợp người nộp đơn là người được ủy quyền

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, trong trường hợp người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

– 01 Bản sao Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của tác giả/ đồng tác giả

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo ra tác phẩm, không vi phạm bản quyền tác giả

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, trong trường hợp người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

Trường hợp 02: Chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

– 02 Tờ đăng kí bản quyền tác giả

– 02 bản mẫu tác phẩm cần đăng kí bản quyền phải giống nhau về hình thức, nội dung

– Giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân trong trường hợp  người nộp đơn là người được ủy quyền

– Giấy chuyển nhượng tác phẩm của tác giả/ đồng tác giả cho tổ chức, công ty; Hoặc quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân giao cho tổ chức, cá nhân khác sáng tạo tác phẩm

– 01 Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh có công chứng

–  01 Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của tác giả/ đồng tác giả

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo ra tác phẩm, không vi phạm bản quyền tác giả

Lưu ý:

– Tờ khai phải được viết bằng tiếng việt do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền kí tên và ghi đầy đủ các thông tin có trong tờ khai theo quy định;  Trong tờ klhai phải nêu tóm tắt nội dung tác phẩm đăng kí.

– Các thông tin trong tờ khai phải thống nhất với thông tin  hồ sơ kèm theo

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý hồ sơ

Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

5. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

 – Ở Việt Nam thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả là 20 ngày kể từ ngày Cục bản quyền tác giả nhận được hồ sơ đăng kí hợp lệ .

– Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn nói rõ lí do từ chối cấp giấy chứng nhận đăng kí quyền tác.

Trên đây là tư vấn của Luật Long Việt về thủ tục đăng ký quyền tác giả – quyền liên quan, hy vọng sẽ hữu ích với các bạn. Nếu còn thắc mắc hay cần chúng tôi tư vấn gì thêm xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Tư vấn viên : Hồ Thị Thủy

Liên hệ
icon-zalo