• 12-03-2020
  • 364 Lượt xem

Quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên theo quy định pháp luật

Trong bài viết này, đội ngũ tư vấn Luật Long Việt sẽ giải đáp thắc mắc của các bậc phụ huynh như cách xác lập tài sản, trẻ em thành niên có thể đứng tên tài sản riêng hay không? Phân chia tài sản riêng thế nào?… 

Căn cứ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014, con chưa thành niên có quyền có tài sản riêng, được hình thành từ nguồn tài sản được thừa kế, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và các thu nhập hợp pháp khác; tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con; 

“Điều 75. Quyền có tài sản riêng của con

  1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.
  2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.
  3. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật này.

Điều 76. Quản lý tài sản riêng của con

  1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.
  2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.
  3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự”

Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý còn tài sản của con dưới 15 tuổi hoặc con mất năng lực hành vi dân sự thì sẽ do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể uỷ quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. 

quản lý tài sản riêng của con

Tài sản riêng của con sẽ được giao lại cho con khi con đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục được năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ có thoả thuận khác. 

Trường hợp cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con và con đang được người khác giám hộ, người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lí tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Nếu cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con bị mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con sẽ được giao lại cho người giám hộ quản lý. 

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Văn phòng 1 : Tầng 2 (phòng cộng đồng) tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email : luatlongviet@gmail.com

Văn Phòng 2 : Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email : luatlongviet2@gmail.com.

Điện thoại: 0914 377 437 *** 0914 347 724 *** 0913 984 083

*** Website: luatlongviet.com ***

Tư vấn viên : Đào Hoàng Anh

Liên hệ
icon-zalo