• 11-03-2020
  • 282 Lượt xem

Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Theo nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, nếu áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định và không có thỏa thuận khác thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia.

1. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng

Căn cứ vào:

+ Năng lực pháp luật

+ Năng lực hành vi

+ Sức khỏe

+ Tài sản

+ Khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn

Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để đảm bảo duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

tỷ lệ chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

2. Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung

Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm

Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn

3. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục  lao động tạo thu nhập

Phải đảm bảo cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề: cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập

Phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch

Không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự

4. Lỗi của mỗi bên trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

Là lỗi cùa vợ, chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Văn phòng 1 : Tầng 2 (phòng cộng đồng) tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email : luatlongviet@gmail.com

Văn Phòng 2 : Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email : luatlongviet2@gmail.com.

Điện thoại: 0914 377 437 *** 0914 347 724 *** 0913 984 083

*** Website: luatlongviet.com ***

Tư vấn viên : Lê Quỳnh Trang

Liên hệ
icon-zalo