• 01-06-2021
 • 2628 Lượt xem

Ngành nghề địa bàn hưởng ưu đãi đầu tư

Dự án đầu tư thuộc ngành nghề nào, địa bàn ở đâu sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư?

Ưu đãi đầu tư là các chính sách ưu đãi về thuế, kế toán và đất đai do nhà nước tạo điều kiện để hỗ trợ các nhà đầu tư cũng thu hút cá nhân, tổ chức đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển đối với các ngành nghề đặc biệt.

1. Các ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư 2020 quy định các ngành nghề ưu đầu tư bao gồm:

 • Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
 • Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;
 • Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;
 • Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
 • Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;
 • Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;
 • Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;
 • Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;
 • Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học;
 • Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới; sản xuất trang thiết bị y tế;
 • Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
 • Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;
 • Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;
 • Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

So với  Luật đầu tư 2014 thì Luật đầu tư 2020 đã bổ sung thêm một số ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư như: sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; sản xuất sản

phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; giáo dục đại học; bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế; sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành. Có thể thấy các ngành nghề được bổ sung mới đều đến đòi hỏi công nghể phát triển cao về kỹ thuật để sản xuất, đây cũng là yếu tố cho thấy pháp luật đang thúc đẩy ngành công nghiệp 4.0 tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ cao có giá trị kinh tế vượt trội. Và vẫn rất quan tâm chú trọng vào lĩnh vực giáo dục và ý tế.

ngành nghề ưu đãi đầu tư

2. Địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư

Theo khoản 2 Điều 16 Luật đầu tư 2020 quy định các địa bàn sau được hưởng ưu đãi đầu tư:

 • Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư có liệt kê chi tiết các địa bàn có điều kện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn tại Phụ lục III. Trong đó có 54 tỉnh thành trên cả nước,và liệt kê chi tiết từng huyện được hưởng ưu đãi đầu tư

Liên hệ
icon-zalo