• 23-11-2019
  • 2135 Lượt xem

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp FDI

Đối với các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, sau khi được cấp giấy phép kinh doanh cho những mặt hàng mà doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, thì việc thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp FDI được thực hiện như sau:

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT CHO DOANH NGHIỆP FDI

– Việc thành lập cơ sở bán lẻ phải phù hợp với quy hoạch của địa phương, nơi lập cơ sở bán lẻ. Các cơ quan ban ngành xem xét, kiểm tra về nhu cầu kinh tế theo các tiêu chí về số lượng cơ sở bán lẻ, sự phù hợp đối với quy mô, mật độ dân cư của địa phương. Trường hợp, cơ sở bán lẻ thuộc quy hoạch của địa phương và có diện tích dưới 500m2, được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng thì không phải kiểm tra về nhu cầu kinh tế.

– Việc thành lập cơ sở bán lẻ phải có bản kế hoạch về tài chính cụ thể, rõ ràng.

– Doanh nghiệp có xác nhận không nợ thuế trong trường hợp đã thành lập từ một năm trở lên

– Có đủ các giấy tờ liên quan đến việc thuê địa điểm lập cơ sở bán lẻ

 

thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp fdi

 

II. HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT CHO DOANH NGHIỆP FDI

“ Căn cứ vào Điều 27 NĐ Số: 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018

♦ Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
  2. Bản giải trình có nội dung:
  3. a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
  4. b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  5. c) Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.
  6. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
  7. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.”

III. TRÌNH TỰ XIN CẤP PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT CHO DOANH NGHIỆP FDI

– Doanh nghiệp hai bộ hồ sơ đến UBND tỉnh nơi đặt địa điểm lập cơ sở bán lẻ

– Trong thời gian ba ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ, UBND tỉnh sẽ ra thông báo đề nghị doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ theo quy định.

– Trong thời gian mười ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh kiểm tra về việc đáp ứng đủ điều kiện:

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, UBND cấp tỉnh sẽ ra thông báo trả lời doanh nghiệp

+ Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, UBND tỉnh sẽ gửi văn bản lấy ý kiến của Sở công thương kèm theo hồ sơ. Trong bảy ngày làm việc , Sở công thương sẽ ra văn bản chấp thuận hoặc văn bản từ chối.

  • Trong thời gian ba ngày làm việc kể từ ngày Sở công thương có văn bản chấp thuận, UBND tỉnh cấp Giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp FDI
  • Thời hạn hoạt động của Cơ sở bán lẻ: Căn cứ vào Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp tương ứng với thời hạn hoạt động còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thời hạn ghi theo tài liệu địa điểm lập cơ bán lẻ.

Xem thêm >>>> Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Cơ sở 1: Tầng 2 (phòng cộng đồng) tòa nhà

B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: luatlongviet@gmail.com

Cơ sở 2 : Số 3 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.

Email : luatlongviet2@gmail.com.

Điện thoại: 0914 377 437 *** 0914 347 724 ***0913 984 083

*** Website: luatlongviet.com ***

Tư vấn viên : Hoàng Thị Hà

Liên hệ
icon-zalo