• 09-04-2021
  • 483 Lượt xem

Thế nào là hoàn thuế? Các trường hợp được hoàn thuế?

Bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế, đây là nguồn tài chính chủ yếu của nhà nước. Tuy nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc và không hoàn trả trực tiếp, nhưng chúng ta vẫn thường nghe tới khái niệm “hoàn thuế”. Vậy hoàn  thuế là gì? Công dân được hoàn thuế trong trường hợp nào? VPLS Long Việt sẽ gửi tới độc giả một số thông tin trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật thuế giá trị gia tăng 2008
  • Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

1. Hoàn thuế là gì?  

Hoàn thuế là Trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật.

Bên cạnh khái niệm hoàn thuế khá chung chung thì trên thực tế, còn có nhiều loại hoàn thuế cụ thể, trong đó, khái niệm hoàn thuế giá trị gia tăng được sử dụng và đề cập khá thường xuyên.

Vậy hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc ngân sách nhà nước trả lại cho doanh nghiệp số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào đã trả khi mua hàng hóa – dịch vụ mà chưa được khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa – dịch vụ đó không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Bản chất của việc hoàn thuế giá trị gia tăng là nhà nước hoàn trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

thế nào là hoàn thuế

2. Các trường hợp hoàn thuế?

Điều 70 Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2016 quy định về các trường hợp hoàn thuế một cách khá chung chung, lý do là vì với mỗi loại thuế lại có một luật riêng điều chỉnh.

Điều 70. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật này.

Qua tìm hiểu các luật thuế chuyên ngành, ta có thể thấy rằng, việc hoàn thuế được áp dụng trong các trường hợp: đối tượng nộp thuế tạm nộp thuế nhưng sau khi cơ quan thuế quyết toán thì có số thuế nộp thừa; quyết toán thuế giá trị gia tăng theo định kỳ quy định mà số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra; áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, mức thuế suất, về miễn, giảm thuế.

Khi phát sinh việc hoàn thuế, cơ quan tài chính ra lệnh hoàn trả thuế, Kho bạc nhà nước thực hiện thủ tục và trực tiếp hoàn trả cho đối tượng nộp.

Trên đây là một số thông tin mà VPLS Long Việt muốn cung cấp đến quý độc giả. Hy vọng bài viết hữu ích với quý độc giả!

Liên hệ
icon-zalo